Gospel

The Gospel Jam

TheGospelJamIV_ok

Una jam de gospel vibrant i participativa dirigida i creada per Karol Green amb músics en directe. Se celebra un cop l’any amb cantaires de corals de Gospel i cant modern d’arreu de Catalunya, amb l’objectiu de compartir la passió per la música gospel amb altres que senten el mateix, conèixer-nos entre nosaltres i passar-ho bé.

A vibrant and participative gospel jam directed and created by Karol Green with live musicians. It is celebrated once a year with gospel choir singers from around Catalonia, sharing their passion for gospel music, meeting others who feel the same way about this music genre and having fun.

 

Barcelona Soul Choir

És un cor que s’inicia a finals de 2016, creat i dirigit per Karol Green, que vol exel·lir amb el repertori gospel més actual, més black i més funk. Està format per cantants amb experiència d’anys en cors de gospel d’arreu Catalunya, escollits expressament per formar part d’aquest projecte que vol aportar un alt grau de ritme i exel·lencia musical.

Created and directed by Karol Green, Barcelona Soul Choir wants to exel with the latest gospel repertoire, more black and more funk. It is made up of singers with years of experience in gospel choirs around Catalonia, chosen especially to be part of this project that wants to provide a high degree of musical rhythm and exelence.

Cor Gospel Sant Celoni

cor gospel sant celoni_ok

El Cor Gospel Sant Celoni neix el 2012 i des d’octubre del 2016 la direcció passa a mans de Karol Green. Un espai on la Karol ensenya a experimentar i entendre aquest estil de música, ple de ritme i fer comprendre que és un cant comú que es converteix en unió i força.

Cor Gospel Sant Celoni is born in 2012 and from October 2016, the direction is passed to Karol Green. A space where Karol teaches how to understand and experiment this music genre, full of rhythm and helps understand that it is a common song that becomes a union and strength.

Gospelians de Girona

Gospelians

Gospelians de Girona és un cor nascut a Girona el 2006, dirigits per Karol Green a partir del 2011. Actualment, quasi vuitanta persones d’edats variades són membres actius del cor, tots amb il·lusió i passió per cantar, qualitats imprescindibles per arrossegar el públic a gaudir de l’emotiu espectacle del Gospel.

Gospelians de Girona is a choir born in Girona in 2006, directed by Karol Green from 2011. Currently, almost eighty people of all ages are active members of this choir, all with enthusiasm and passion for singing, qualities that are essential to drag the audience to enjoy an emotional show.
https://www.youtube.com/watch?v=pFDZ0vQCbK4

Anuncis