Karol Green

És una dona sud-africana que viu integrada a casa nostra des dels dotze anys. Inicià el seu periple musical als disset anys com a integrant d’ una coral de gospel, on va començar actuant-hi de solista i assumint les tasques de coreògrafa. Com una esponja, va anar integrant coneixements en tècnica vocal, ritme i expressió corporal. La seva escola vital ha estat el gran nombre de projectes musicals en que s’ha involucrat durant els vint anys que porta a Barcelona, en els quals continua tenint una participació molt intensa. Són diversos projectes i corrents que inclouen percussió corporal, soul, músiques del món, gospel i música africana. Un dels més destacats és el projecte Gaia, a on els concerts utilitza la tècnica del looping.  Amb grans dots de directora, dirigeix les corals Barcelona Soul Choir, Cor Gospel Sant Celoni, The Gospel Jam Quartet i Gospelians de Girona, darrer grup conegut per la seva participació en la 1a temporada del concurs de TV3 ‘Oh Happy day’. Aquesta artista intrèpida, a més, ha engegat la primera jam de gospel participatiu sota el nom de The Gospel Jam que se celebra un cop l’any i és una oportunitat única per compartir la passió per aquest estil de música.

She is a South African woman who lives in Catalonia since the age of twelve. She began her musical career at the age of seventeen as a member of a gospel choir, where she began acting as a soloist and assumed the choreographer’s tasks. Like a sponge, she integrated knowledge in vocal technique, rhythm and body expression. Her lifelong school has been the large number of musical projects she has been involved in during her twenty years in Barcelona, ​​where she continues to be very active. There are various projects and trends that include body percussion, soul, world music, gospel and African music. One of the most outstanding is her project Gaia, where she uses the technique of looping. With great director skills, she directs the choirs Barcelona Soul Choir, Cor Gospel Sant Celoni, The Gospel Jam Quartet and Gospelians of Girona, the last group known for its participation in the TV3 show contest ‘Oh Happy day’. This intrepid artist has also launched the first participatory gospel jam under the name of The Gospel Jam that is celebrated once a year and is a unique opportunity to share the passion for this style of music.
Anuncis